w scottsdale + residences
       
     
omni hotel + metropolitan residences san diego usa
       
     
marriott san jose
       
     
sofitel hotel san francisco usa